DOSTAWA I ZWROTY TOWARÓW

Podłogi drewniane:

Wszystkie podłogi drewniane wysyłamy kurierem na paletach. Koszt wysyłki uzależniony jest od wagi zamawianego towaru. Koszt wysyłki 1 palety 100-300 zł brutto. O koszcie wysyłki sprzedawca informuje każdorazowo w ofercie mailowej przesyłanej do klienta.

Listwy przypodłogowe:

Listwy przypodłogowe wysyłamy kurierem w dobrze zabezpieczonych paczkach zbiorczych, zazwyczaj po 7-16 sztuk w paczce. Koszt wysyłki każdej paczki to 35 zł brutto.

Pozostałe towary:

Pozostałe towary (chemia parkieciarska - lakiery, kleje, akcesoria montażowe) wysyłamy kurierem w paczkach zbiorczych. Kleje i lakiery nie mogą być wysyłane w ujemnych temperaturach co ogranicza ich dostępność w okresie zimowym.

Czas dostawy:

Czas dostawy do 1-2 dni robocze (bez sobót i niedziel), 95% paczek dostarczana jest na następny dzień.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (opłata kurierska).

2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 30 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Profi Parkiet II, ul. Kępna 2, 03-730 Warszawa lub na adres e-mail: parkiet@parkiet.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Parkiet.pl zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

5. Parkiet.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: Profi Parkiet II, ul. Kępna 2,03-730 Warszawa, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości:

- dla listew przypodłogowych do 50 zł za każdą 1 paczkę,

- dla Towarów wysyłanych na paletach, np. podłogi drewniane o wadze powyżej 30 kg, około 200 zł za każdą paletę.

8.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru